fbpx

MiiMove Carshairng we flocie Szlachetnej Paczki

MiiMove Carshairng we flocie Szlachetnej Paczki

MiiMove Carsharing dołączył do grona parnetów Szlachetnej Paczki Pomorskie. Poza udostępnieniem kilku pojazdów z naszej floty na cele finału, udało się również zebrać w gronie naszych pracowników i użytkowników dary dla kilku rodzin. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i pomoc a także liczny odzew w akcji.

Szlachetna paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stoworzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia.

Paczki z pomocą materialną przygotowaną przez darczyńców przekazywane są rodzinom zakwalifikowanym do projektu przez wolontariuszy. To oni, jesienią każdego roku, docierają do rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spotykają się z nimi w ich domach, przeprowadzają pogłębiony wywiad środowiskowy i podejmują decyzję o włączeniu (lub nie) danej rodziny do projektu.

2019-12-11T18:58:34+00:00